Reklamácia

Tu si môžete prečítať naše reklamačné podmienky

I. Úvod

Tento reklamačný poriadok platí pre všetky obchodné transakcie vykonávané spoločnosťou Texas Connection sro s našimi zákazníkmi. Riadime sa platnými zákonmi a nariadeniami v oblasti reklamácie tovaru a služieb.

II. Kontaktné informácie

Firma: Texas Connection sro Sídlo: Karlštejnská 208, 252 17 Tachlovice IČO: 26712954 DIČ: CZ26712954 Email: obchod@texasconnection.cz

III. Reklamačné podmienky

  1. Právo na reklamáciu: Zákazník má právo na reklamáciu vadného tovaru, ktorý bol zakúpený od našej spoločnosti.

  2. Doba pre reklamáciu: Zákazník je povinný preveriť zakúpený tovar čo najskôr po jeho prevzatí a akékoľvek vady či nedostatky nám nahlásiť bez zbytočného odkladu. Štandardná lehota na reklamáciu je 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak.

  3. Spôsob reklamácie: Reklamácie je možné podať písomne ​​alebo elektronicky na uvedených kontaktných informáciách. V reklamácii uveďte názov tovaru, popis vady, číslo faktúry a kontakt na vás.

  4. Reklamačný proces: Po obdržaní reklamácie vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. V prípade, že reklamácia bude uznaná, budeme v súlade s platnými zákonmi vykonávať nápravu vadného tovaru alebo vykonať výmenu za nový.

  5. Vylúčenie reklamácie: Vady spôsobené nesprávnym používaním, zanedbaním údržby alebo neoprávnenými zásahmi do tovaru nebudú považované za dôvody k reklamácii.

IV. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré získame v súvislosti s reklamáciou, budú spracovávané v súlade s našou politikou ochrany osobných údajov.

V. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je súčasťou našich obchodných podmienok a platí pre všetky reklamácie tovaru zakúpeného od Texas Connection sro

VI. Kontakty

Pre akékoľvek otázky týkajúce sa reklamácií alebo našej politiky reklamácie sa neváhajte obrátiť na nás na nasledujúcich kontaktoch:

Texas Connection sro Karlštejnská 208, 252 17 Tachlovice Email: obchod@texasconnection.cz Telefón: [+420 725 109 439]