Ochrana osobných údajov

Tu si môžete prečítať dôležité informácie

I. Úvod

Ochrana osobných údajov je základným právom jednotlivcov a kľúčovým prvkom zabezpečenia ich súkromia. Táto zásada je významná pre našu spoločnosť a zaväzujeme sa dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia týkajúce sa ochrany osobných údajov.

II. Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. To môže zahŕňať meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, fotografiu a ďalšie informácie.

III. Ako získavame osobné údaje

Osobné údaje môžeme získať rôznymi spôsobmi, vrátane:

 • Pri vyplnení formulárov na našich webových stránkach.
 • Pri vykonávaní obchodných transakcií s nami.
 • Z verejných zdrojov.
 • Získaných od tretích strán za účelom marketingu alebo analýzy.

IV. Ako používame osobné údaje

Vaše osobné údaje môžu byť použité na nasledujúce účely:

 • Spracovanie objednávok a dodanie produktov a služieb.
 • Komunikácia s vami ohľadom našich produktov a služieb.
 • Personalizácia vašich skúseností s našou firmou.
 • Marketingové účely a zasielanie informácií o novinkách a ponukách.
 • Analytické účely na zlepšenie našich produktov a služieb.

V. Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákazník, pokiaľ to vyžadujú platné zákony, alebo pokiaľ to je nevyhnutné pre poskytovanie našich produktov a služieb.

VI. Ochrana osobných údajov

Snažíme sa zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Používame rôzne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov proti neoprávnenému prístupu, strate alebo zneužitiu.

VII. Vaše práva

Máte právo:

 • Požadovať prístup k vašim osobným údajom.
 • Žiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov.
 • Odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov na marketingové účely.
 • Žiadať o prenos osobných údajov.
 • Podať sťažnosť na dozornom orgáne na ochranu osobných údajov.

VIII. Kontakty

Pre akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo našej politiky ochrany osobných údajov sa neváhajte obrátiť na nás na nasledujúcich kontaktoch:

[TEXAS CONNECTION sro] Email: [predajňa@texasconnection.cz] Telefón: [+420 725 109 439]

Táto politika ochrany osobných údajov môže byť občas aktualizovaná, a preto odporúčame pravidelne skontrolovať naše aktuálne zásady ochrany osobných údajov na našich webových stránkach.